Leer en Español

Naane Magüta

Norü nachika yíema tomepüarü üyeane tatükã ngêma Brasil, Colombia rü Peruwa. Rü 13.842 dueûgüe nüû kuãama ngêgumarüû Magütagü, 6.839 ni ûgü ngeûgü magütagüka. Yíemagü ta ûgü poûruû torü ianeka i torü tae nainekü.

Agenda Propia rü na îãne Colombiawa yiemagü ianegü San Francisco de Loretoyaco, türe Nariño i Diticha iris Umariaçu 2 rü numachi Benjamín Constant Brasilka aûkã nüû niu yía üêû nakümagüka i rü poraûgü yíema ngeêgü Magüta.

Tumarü nû ya wuíe ngee Magüta, tumarü naüne rü naaneka

Ngêma napechinü rü ngü Colombia, üyeane, Brasil i Perú ma, Ünãgükü Taüchina, wuíe pakü Magüta (tikuna) naka cha pora, ngêma chieêû naküma dueûgüarü tama üna arü, duûgü tûmarü naenewa. Choma nu cha kua ngêma nama nûna naineküarû nae na taegü ngema nachünawa, üüûgü torü takümagü ngeûgü Magütagüka (mujeres tikunas).

Nüû daumatü ore

Yíema Ngee Magütaka, Tikunas

Yíema ngeêgü magütaká tüû tana mügü ngêma taküma, yíemagü nãmá poraegü, nümá daugü i ngêma naàné. Yíemagü, ngêma naànekagü, taga (Brasil), Culumbia (Colombia) i numachi Peru (Perú), tamaá nü ta kuaû ngêma üyüanê. Wiemé arü wií ngeêgü ngêma kuá tümãrü mãû numachî ngêma porà.

Nüû na dau yeera

Tümarü wogü Lourdesaru: tümarü íraãküeêrüû maiyugü arü takümagü

Yíema íraãküerüû Lourdes Firmino Araújo, Magütaka ni î, ta daigü tarü mêû maûka ka para las ngeûgü rü yatüûgü maiyugüka rü nigü inaã yia íraãküeêrüû nawa nüû tomepüarü üyeane taküka: Brasil, Colombia y Perú. Yegumakürüwa wuíe buû chiî, Lourdes noêwa ta na ngu, ru ta ngûêê nüû ngeûgü tüma paãcchi arü Iraakü. Tümakã, yia na nayau yiema Maû yeeraãkü na meechi.

Nüû daumatü ore